അരി ഫ്രീസറിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കൂ! ഈ ഞെട്ടുന്ന സൂത്രം അറിഞ്ഞാൽ അരി ചാക്കോടെ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുo എല്ലാവരും!! | Rice in Freezer Tips

Rice in Freezer Tips : അരി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തവണ ചെയ്തു നോക്കൂ! ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന സൂത്രം അറിഞ്ഞാൽ അരി ചാക്കോടെ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുo എല്ലാവരും; ഇത്രയും കാലം അറിയാതെ പോയല്ലോ ഈ അരി സൂത്രം. ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി വെള്ളത്തിലിട്ടു വെച്ച അരിയും ഉഴുന്നും ഒന്ന് കുതിർന്നതിനു ശേഷം അരയ്ക്കുന്നതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഫ്രീസറിൽ എടുത്തുവയ്ക്കുക. അര ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നിന് രണ്ടര ഗ്ലാസ് അരി

എന്ന കണക്കിനാണ് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാനായി ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മാവ് ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഉഴുന്ന് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം ഉഴുന്ന് ഇടുന്ന വെള്ളം കഴുകി കളഞ്ഞതിനുശേഷം രണ്ടാമത് ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഉള്ള ഉഴുന്ന് ആണ് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കേണ്ടത്. ഉഴുന്ന് അരയ്ക്കാനും ഇതേ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫ്രീസറിൽ വച്ച് കട്ടയായി ആണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ

fpm_start( "true" ); /* ]]> */