ചൗഅരി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ പായസം ഒരിക്കലെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ. Sabhudana pradhaman recipe

Sabhudana pradhaman recipe ചൗഅരി കൊണ്ട് ഇതുപോലൊരു പൈസ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ വളരെയധികം രുചികരമായ ഒരു പായസം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കാത്ത ഒരു സാധനം ആണ് ഈ ഒരു പായസം തയ്യാറാക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പായസത്തിന്റെ കൂടെ കൊഴുപ്പ് കൂടാൻ ചേർക്കുമെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഇത് മാത്രമായിട്ട് പായസം തയ്യാറാക്കി കഴിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു പായസം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിന്

കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ള ജോലി ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലൊന്നും കഴുകി മാറ്റിവയ്ക്കുക ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ചൗരി ഇതുപോലെ ചെയ്തതിനുശേഷം അടുത്തതായി.

ശർക്കര പാനികാഴ്ച അതിലേക്ക് ഈ ഒരു ചോര ചേർത്തു കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു വെന്തു കുറുകി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് വീണ്ടും കുറുക്കിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ കുറുക്കിയെടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഏലക്ക പൊടിയും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വേവിച്ചു കുറുക്കിയെടുക്കുക അവസാനമായിട്ട് നെയ്യ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്തതും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്തു കൊടുക്കാം.