Browsing Tag

Stuffed egg creamy bun recipe

ഒരെണ്ണം മതി നമുക്ക് വയറു നിറയാൻ അത്രയും രുചികരവുമാണ് അത്രയും ഹെൽത്തിയുമാണ്. Stuffed egg creamy bun…

Stuffed egg creamy bun recipe | ഇതൊരെണ്ണം മതി നമുക്ക് വയറു നിറയാൻ അത്രയും ഹെൽത്തിയും ആണ് അത്ര രുചികരമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പലഹാരമാണ് ഒരു നാലുമണി പലഹാരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും…