ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചത് തയ്യാറാക്കാം. Special Kerala prawns fry recipe

ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചത് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആവശ്യമില്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെമ്മീന്റെ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ചെമ്മീൻ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതിനുശേഷം അടുത്തതായി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു.

മസാല തേച്ചു പിടിപ്പിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് വീഡിയോ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം അതിനുശേഷം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മസാല പുരട്ടി എടുത്തതിനുശേഷം ഇതിനെ നമുക്കിനി എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് വർത്തെടുക്കുന്നത്

നിങ്ങൾക്കവിടെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.