ഗോതമ്പുപൊടി കൊണ്ട് വളരെ രുചികരമായ ഗോതമ്പ് അട തയ്യാറാക്കാം. Naadan wheat ada recipe

ഗോതമ്പുപൊടി രുചികരമായ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു അട തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ശർക്കരപാനിയും ഏലക്ക പൊടിയും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിനുള്ള വച്ചുകൊടുക്കാൻ ഒരു മധുരം തയ്യാറായിട്ട് തേങ്ങാ ശർക്കരയും നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കട്ടിയിലാക്കി എടുക്കുക.

വാഴയിലയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഗോതമ്പ് കുഴിച്ചത് വെച്ച് കൊടുത്തു എടുത്തതിനുശേഷം അതിലേക്ക് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മടക്കി ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വരുന്ന രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്.

തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. ഹെൽത്തിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം വിശദമായി വീഡിയോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.