ഈ രഹസ്യമന്ത്രം ജപിക്കൂ ഏതാഗ്രഹവും നടക്കും.! ഈ 3 ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഗുരുവായൂർ പോകാൻ സമയമായി.!! Guruvayoor Temple special Astrology

Guruvayoor Temple special Astrology : കഷ്ട കാല സമയത്ത് ഭഗവാനെ കൂട്ടു പിടിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഒരേയൊരു ആശ്രയം. അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ പേരും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭക്തരെ സ്വന്തം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാണുന്ന ഭഗവാനാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ.

അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഏത് കഷ്ടകാല സമയത്തും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ധൈര്യമായി വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം. തീർച്ചയായും ഫലം ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ വന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് പാവപ്പെട്ടവന്റെയൊ ദരിദ്രന്റെയോ രൂപത്തിൽ ആകാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന് അല്ല പ്രസക്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പലർക്കും

ഗുരുവായൂരിൽ എത്താനുള്ള അവസരം തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ഗുരുവായൂരിൽ പോയി കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭഗവാനെ കാണാനായി എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്വപ്നദർശനം. അതായത് സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും തന്നെ കാണാനായി എന്ന് ഭക്തരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള

അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴാണോ അത്തരത്തിൽ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായും ഉപയോഗിക്കുക. മറ്റൊരു ലക്ഷണം ഭഗവാൻ നമ്മളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നതായും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മടിയിൽ തലവച്ച് കിടക്കുന്നതായും സ്വപ്നം കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ തോന്നൽ ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ കാണുമ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. Video Credit : Infinite Stories