Browsing Tag

Special fried snack recipe

എത്ര കഴിച്ചാലും മതിവരാത്ത ഒരു പലഹാരം. Special fried snack recipe.

Special fried snack recipe. എത്ര കഴിച്ചാലും മതിവരാത്ത നല്ലൊരു പലഹാരമാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന ഈയൊരു പലഹാരം നമുക്ക് ഒരു നാലുമണി പലഹാരം ആയിട്ടും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വളരെ രുചികരമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും…