Browsing Tag

Special egg curry recipe

ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാത്ത രുചിയിൽ മുട്ടക്കറി. Special egg curry recipe

Special egg curry recipe | മുട്ടക്കറി ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ടക്കറിയും തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു മുട്ടക്കറി പൂട്ടിന്റെ കൂടെയും ചോറിന്റെ കൂടെയും…