Browsing Tag

Soft puffy idly recipe

കണക്ക് ശരിയായാൽ നല്ല ഗുണ്ടുമണി ഇഡലി തയ്യാറാക്കാം. Soft puffy idly recipe

കണക്ക് ശരിയായാൽ നല്ല ഗുണ്ടുമണി ഇഡലി തയ്യാറാക്കാം. കണക്ക് ശരിയായാൽ നല്ല ഗുണ്ടുമണി തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അരി മുഴുവൻ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഭാഗം കറക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ