Browsing Tag

Rava cake recipe malayalam

നാവിൽ അലിഞ്ഞുപോകും സ്വദിൽ പുതിയൊരു വിഭവം. Rava cake recipe malayalam.

Rava cake recipe malayalam. നാവിൽ അലിഞ്ഞുപോകും സോതിൽ പുതിയൊരു വിഭവം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് റവ വച്ചിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പലഹാരമാണിത് ചെറിയ മധുര പലഹാരം എല്ലാർക്കും ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും. …