Browsing Tag

Perfect soft porotta recipe

ഫ്ലോപ്പ് ആവില്ല. ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാം. Perfect soft porotta recipe.

Perfect soft porotta recipe. ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ രുചികരമായ പൊറോട്ടയാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാൻ അധികം സമയം ഒന്നും എടുക്കില്ല സാധാരണ പൊറോട്ട എന്ന്…