Browsing Tag

Onam special pazham kaalan recipe

പഴം കാളൻ സദ്യയിൽ പ്രധാനി ആകും കാരണം.. Onam special pazham kaalan recipe malayalam.

Onam special pazham kaalan recipe malayalam. സദ്യ വിഭവങ്ങളിൽ ഒരു കൂട്ടമാണ് പഴം കൊണ്ടുള്ള കാളൻ കാളൻ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പഴം ചേർത്തിട്ടുള്ള കാളനും തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കാളനും ഓലനും മറ്റു…