Browsing Tag

Egg bonda recipe

ഒരു മുട്ട കൊണ്ട് ഒരു കൊട്ട നിറയെ പലഹാരം തയ്യാറാക്കാം. Egg bonda recipe

Egg bonda recipe. ഒരു മുട്ട കൊണ്ട് ഒരു കൊട്ട നിറയെ പലഹാരം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബോണ്ട പോലത്തെ പലഹാരമാണ് ഇവിടുത്തെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും…