Browsing Tag

Easy Lemon Cultivation Tricks

ഇതൊരു തുള്ളി മതി! ചെറുനാരങ്ങ പൊട്ടിച്ചു മടുക്കും; ചെറുനാരങ്ങ കുലംകുത്തി കായ്ക്കാനും കുട്ട നിറയെ…

Easy Lemon Cultivation Tricks : ഇതൊരു തുള്ളി മതി! ചെറുനാരങ്ങ പൊട്ടിച്ചു മടുക്കും; ചെറുനാരങ്ങ കുലംകുത്തി കായ്ക്കാനും കുട്ട നിറയെ വിളവെടുക്കാനും ഈ സൂത്രങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഒരു മാസം കൊണ്ട് കുട്ട നിറയെ ചെറുനാരങ്ങ വിളവെടുക്കാം. ഇനി ചെറുനാരങ്ങ…