Browsing Tag

Easy bread banana fry recipe

ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മാത്രം മതി ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ. Easy bread banana fry recipe.

Easy bread banana fry recipe. ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മാത്രം മതി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാലുമണി പലഹാരം ആണിത് സ്കൂൾ വിട്ടുവരുന്ന കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ…