ഫിഷ് നിർവാണ 

ഞ്ഞൾ പൊടി , മുളക് പൊടി , കുരുമുളക് പൊടി , ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർക്കുക 

മസാല മീനിലേക്ക് തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചു , ശേഷം വറുത്തെടുക്കുക .

വാഴയിലയിൽ വറുത്തമീൻ വച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും , കുരുമുളക് പൊടിയും ഇഞ്ചിയും ചേർക്കുക

കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം

പച്ചമാങ്ങാ അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം