ഒരു മുട്ടയും കുറച്ചു മാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മൊരിഞ്ഞ പലഹാരം തയ്യാറാക്കാം. Variety egg bajji recipe malayalam.

Variety egg bajji recipe malayalam. ഒരു മുട്ടയും കുറച്ച് മാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള പലഹാരം തയ്യാറാക്കാം സ്കൂൾ വിട്ടു വരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പലഹാരമാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പലഹാരം തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്.

ഒരു പലഹാരം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് മുട്ടയും സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ചേരുവകൾ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ സാധാരണ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ മുട്ടയെ ചെറിയ കഷണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത്.

നന്നായി മുറിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ബജി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒരു മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നതെന്ന് വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടെ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ

Leave A Reply

Your email address will not be published.