ഒരു പൂവ് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പൂക്കാലം തന്നു അങ്ങ് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഈ വളം ഉപയോഗിക്കു… Rose flower propagation malayalam.

Rose flower propagation malayalam.!!! റോസാ ചെടി വളർത്തുന്നതിന്റെ പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിറയെ പൂക്കൾ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് ചെടികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെയധികം ഫലപ്രദമായ ഒരു വളമാണ് ഇതിനെ ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്

അത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ഒരു വളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാറുന്നത് കാരണം റോസ് ചെടി എത്രമാത്രം പോകുന്നു അത്രമാത്രം നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് അത് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വാടിപ്പോയല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ കൊണ്ട് വിഷമമായി പോകുന്നത് അങ്ങനെ വിഷമം ആവാതിരിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒരു വളം പ്രയോഗിച്ചു നോക്കുക പലപ്പോഴും

പ്രോജക്ട് വീടുകളിൽ വളർത്തുന്നത് വലിയ കഷ്ടമുള്ള ഒരു കാരണം കാര്യമാണ് കാരണം ഇത് അധിക ദിവസം ഒന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതിയുണ്ട് നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഭംഗി ഒന്നും വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂക്കൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ.. ഇതുപോലൊരു വളം പ്രയോഗിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് അവളൊന്നും എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നും പൂക്കൾ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള വിശദമായ വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്വീ

ഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലെ.. Video credits :