ഈ 5 പക്ഷികളെ വീട്ടിൽ കണ്ടാൽ മഹാഭാഗ്യം കൈവരും! ഈശ്വരാധീനം ഉള്ള വീടുകളിൽ മാത്രം വരുന്ന 5 പക്ഷികൾ!! | Home Lucky Birds Astrology

Home Lucky Birds Astrology : നമ്മുടെ നിമിത്ത ശാസ്ത്രത്തിലും വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിലുമെല്ലാം വളരെയധികം പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്‌. അതായത് നമ്മുടെ വരാൻ പോകുന്ന കാലവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുകൂല പ്രതികൂല തരംഗങ്ങളുടെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനേക്കാൾ മുൻപേ തന്നെ പക്ഷിമൃഗാതികൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം. അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല സൂചനകളും പല നിമിത്തങ്ങളുമെല്ലാം കാണിക്കാറുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവമാണ്.

ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈശ്വര സ്വാധീനമുള്ള വീടുകളിൽ മാത്രം വരുന്ന ചിലയിനം പക്ഷികളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും മറ്റുള്ള വീടുകളിൽ ഇത്തരം പക്ഷികൾ വരില്ലേ എന്ന്. മറ്റുള്ള വീടുകളിൽ ഇവ നിരന്തരം വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഈശ്വരാനുഗ്രഹമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര സ്വാധീനമുള്ള അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര സാനിദ്ധ്യമുള്ള വീടുകളിൽ മാത്രം വരുന്ന പക്ഷികളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്.

ഈ പറയുന്ന പക്ഷികൾ ദിവസവും രാവിലെയോ വൈകുന്നേരങ്ങളിലോ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ സാനിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും കുടുംബവും നല്ലൊരു സൂചനയിലാണെന്നും ഈശ്വരന് പ്രീതിപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും മനസിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വരുംകാലങ്ങളും നല്ല സമയത്തിലേക്കാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും മനസിലാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളുടെ സാനിദ്ധ്യം കാണാനിടയില്ല.

ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പക്ഷികൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിത്യേന വന്നിരുന്നവയായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവയെ പെട്ടെന്ന് കുറേ കാലത്തേക്ക് കാണാതെയാവും. നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയം വീട്ടിൽ വളരെയധികം ദുരന്തങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ആശുപത്രി വാസവും ധനപരമായ നഷ്ടങ്ങളും കടങ്ങളും മനസ്സമാധാനക്കുറവും തുടങ്ങി എന്തെന്നില്ലാത്ത അസ്വസ്ഥമായ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത്.വീടുകളിൽ ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ടുവരുന്ന ആ 5 പക്ഷികൾ ഏതൊക്കെയെന്നറിയണ്ടേ?? വേഗം പോയി വീഡിയോ കണ്ടോളൂ… Video Credit : Infinite Stories

Leave A Reply

Your email address will not be published.